Klimasats-prosjekt

Oppladet for lange Molde

Prosjektnavn: Oppladet for lange Molde
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: MOLDE KOMMUNE
Tilskudd: 185 715
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Molde kommune skulle etablere 20 ladepunkter til kommunale tjenestebiler.

Søknaden ble i 2021 erstattet av et mer ambisøst prosjekt med 100 ladepunkter.

Relevante lenker