Klimasats-prosjekt

Oppladet for lange Molde

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MOLDE KOMMUNE
Tilskudd: 185 715
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Jul 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Molde kommune skulle etablere 20 ladepunkter til kommunale tjenestebiler.

Søknaden ble i 2021 erstattet av et mer ambisøst prosjekt med 100 ladepunkter.

Relevante lenker