Klimasats-prosjekt

Opplæring i klimasmart landbruk i Verdal kommune

Fylke: Trøndelag
Søker: VERDAL KOMMUNE NÆRING OG SAMFUNNSUTVIKLING
Tilskudd: 108 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Avlyst
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Verdal kommune skulle ha to fagdager for gårdbrukere i kommunen, en om praktisk klimasmart landbruk og en om bioenergi. Dessverre ble prosjektet avlyst.

Relevante lenker