Klimasats-prosjekt

Opplæring i klimasmart landbruk i Verdal kommune

Prosjektnavn: Opplæring i klimasmart landbruk i Verdal kommune
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: VERDAL KOMMUNE NÆRING OG SAMFUNNSUTVIKLING
Tilskudd: 108 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Landbruk og skog

Verdal kommune skulle ha to fagdager for gårdbrukere i kommunen, en om praktisk klimasmart landbruk og en om bioenergi. Dessverre ble prosjektet avlyst.

Relevante lenker