Klimasats-prosjekt

Ørland som utslipssfritt transportknutepunkt

Prosjektnavn: Ørland som utslipssfritt transportknutepunkt
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: ØRLAND KOMMUNE
Tilskudd: 340 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Ørland kommune har utredet muligheter for utslippsfri gods- og persontransport på Fosen med særlig fokus på hydrogen. Forprosjektet viser at det er muligheter for å etablere produksjonsanlegg og lager for hydrogen i Ørland kommune med leveranse til hurtigbåtene ved Brekstad havn.