Klimasats-prosjekt

Ørland som utslipssfritt transportknutepunkt

Fylke: Trøndelag
Søker: ØRLAND KOMMUNE
Tilskudd: 340 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Mar 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ørland kommune har utredet muligheter for utslippsfri gods- og persontransport på Fosen med særlig fokus på hydrogen. Forprosjektet viser at det er muligheter for å etablere produksjonsanlegg og lager for hydrogen i Ørland kommune med leveranse til hurtigbåtene ved Brekstad havn.