Klimasats-prosjekt

Otta Biogass

Fylke: Innlandet
Søker: SEL KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Jul 2020
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: