Klimasats-prosjekt

Otta Biogass

Prosjektnavn: Otta Biogass
Fylke: Innlandet (N)
Søker: SEL KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt