Klimasats-prosjekt

Overgang fra gass- til fjernvarmeanlegg

Prosjektnavn: Overgang fra gass- til fjernvarmeanlegg
Fylke: Viken (N)
Søker: MOSS HAVN KF
Tilskudd: 931 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Energi