Klimasats-prosjekt

Overgang fra gass- til fjernvarmeanlegg

Fylke: Østfold
Søker: MOSS HAVN KF
Tilskudd: 931 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Mar 2020
Type tiltak: Energi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: