Klimasats-prosjekt

Overgang til klimanøytralt drivstoff

Prosjektnavn: Overgang til klimanøytralt drivstoff
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE RENOVASJONSETATEN
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Maskiner og kjøretøy

Oslo kommune har gjennomført en utredning på overgang til klimanøytralt drivstoff hos Driftsavdelingen i Renovasjonsetaten.