Klimasats-prosjekt

Overgang til klimanøytralt drivstoff

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE RENOVASJONSETATEN
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Aug 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Oslo kommune har gjennomført en utredning på overgang til klimanøytralt drivstoff hos Driftsavdelingen i Renovasjonsetaten.