Klimasats-prosjekt

Overgang til lavutslipps og utslippsfrie landbruksmaskiner

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, REGIONAL-OG NÆRINGSAVDELINGA
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Des 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Landbruk og skog, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: