Klimasats-prosjekt

Partnerskap for klimaleiing

Prosjektnavn: Partnerskap for klimaleiing
Fylke: Vestland (N)
Søker: STORD KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet

Stord kommune ønsker å samarbeide med lokalt næringsliv for å redusere klimagassutslipp, og skal i forprosjektet kartlegge mulighetene.

Forprosjektet ble avlyst da kommunen i 2020 søkte om at det skulle bli videreført til et hovedprosjekt.