Klimasats-prosjekt

Partnerskap for klimaleiing

Fylke: Vestland
Søker: STORD KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Aug 2019 - Avlyst
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:

Stord kommune ønsker å samarbeide med lokalt næringsliv for å redusere klimagassutslipp, og skal i forprosjektet kartlegge mulighetene.

Forprosjektet ble avlyst da kommunen i 2020 søkte om at det skulle bli videreført til et hovedprosjekt.