Klimasats-prosjekt

Pilotprosjekt for idrettsbuss

Prosjektnavn: Pilotprosjekt for idrettsbuss
Fylke: Viken (N)
Søker: OPPEGÅRD KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Reisevaner

Nordre Follo (tidligere Oppegård) kommune har testet ut bestillingstransport med minibusser for å samkjøre barn til og fra trening. På den måten kan bilkjøring og utslipp reduseres.

Bestillingstransport fungerer godt

I prosjektet har kommunen jobbet tett med idrettslagene og Ruter. Samarbeidet har fungert godt, og kommunen har fått flere nyttige erfaringer med app-basert bestillingstransport. Disse erfaringene vil de ta med seg disse videre i klimavennlig transportplanlegging.