Klimasats-prosjekt

Plassering av biogassanlegg i Oslofjord-regionen

Fylke: Østfold
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Jan 2021
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: