Klimasats-prosjekt

Plassering av biogassanlegg i Oslofjord-regionen

Prosjektnavn: Plassering av biogassanlegg i Oslofjord-regionen
Fylke: Viken (N)
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt