Klimasats-prosjekt

Prioritering av buss – konkretisering av løsninger

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Apr 2021
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ålesund kommune har sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune, sett på hvordan det kan tilretteleges for kollektivtransport i areal- og transportplanleggingen.

Relevante lenker