Klimasats-prosjekt

Prioritering av buss – konkretisering av løsninger

Prosjektnavn: Prioritering av buss – konkretisering av løsninger
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Transportplanlegging

Ålesund kommune har sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune, sett på hvordan det kan tilretteleges for kollektivtransport i areal- og transportplanleggingen.

Relevante lenker