Klimasats-prosjekt

Produksjon og bruk av biokol

Fylke: Vestland
Søker: FLORA KOMMUNE
Tilskudd: 720 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2021
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kinn kommune, tidligere Flora kommune, har kjøpt et biokullanlegg. Kommunen ønsket å både få kunnskap om biokull som karbonlagringsmetode, og bli kvitt plantemateriale fra fremmede arter.

Mobilt biokullanlegg

Biokullanlegget er mobilt, og brukes av parkavdelingen og av bønder som vil lære mer om teknologien og bruken av biokull. Biokullanlegget har ikke varmegjenvinning i dag, men dette er noe kommunen ønsker å få på plass på sikt.

Kommunen fikk inn få tilbud, og de første tilbudene var enten for store, for dyre eller hadde for lang leveringstid. Etter å ha omformulert og nedskalert prosjektet litt, kjøpte kommunen et biokull anlegg kalt Soil+ fra Nordic Biochar.

Flere forskjellige råstoff

Kommunen anslår å produsere to tonn biokull fra plantematerialer av fremmede arter i året. I tillegg vil de årlig produsere ti tonn fra hestemøkk, og fem tonn fra engangspaller. Kommunen skal også å teste ut å bruke slam som råstoff.