Klimasats-prosjekt

Rehabilitering av Stavanger rådhus – forprosjekt

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 270 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Feb 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: