Klimasats-prosjekt

Rehabilitering av Stavanger rådhus – forprosjekt

Prosjektnavn: Rehabilitering av Stavanger rådhus – forprosjekt
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 270 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt