Klimasats-prosjekt

Prøv en elsykkel i Asker

Prosjektnavn: Prøv en elsykkel i Asker
Fylke: Viken (N)
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 525 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel

Asker kommune har anskaffet 25 vanlige elektriske sykler og to elektriske lastesykler for utlån til innbyggere.

Kommunen ønsket i utgangspunktet å rette tilbudet mot brukere av Risenga idrettspark, da mange benytter seg av personbil som transportmiddel. Da anlegget ble stengt som følge av Covid-19, valgte kommunen å låne ut syklene til egne ansatte som hadde behov for å komme seg til arbeidsplassen uten bruk av kollektivtransport. Dette har vært etterspurt og verdsatt av de ansatte.

Høsten 2020 er idrettsanlegget igjen åpent, og syklene skal tilgjengeliggjøres for brukere av idrettsanlegget ut høsten 2020. Etter denne kampanjen skal syklene lånes ut gjennom innbyggertorg og andre steder for åpent utlån.

Relevante lenker