Klimasats-prosjekt

Rådgiving for elbillading i borettslag og sameier

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE - BYMILJØETATEN
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Avlyst
Type tiltak: Lade annet
Søknad:
Tilsagn: