Klimasats-prosjekt

Rådgivningstjeneste lading i borettslag og sameier

Fylke: Akershus
Søker: SØRUM KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Avlyst
Type tiltak: Lade annet
Søknad:
Tilsagn:

Sørum kommune skulle veilede borettslag og sameier om ladeløsninger for elbiler. Dessverre ble prosjektet avlyst.

Relevante lenker