Klimasats-prosjekt

Reduksjon av matsvinn innen Helse og velferd

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: MALVIK KOMMUNE
Tilskudd: 845 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Sep 2021
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Malvik kommune har tatt aktivt grep for å høyne kompetansen på klimavennlig mat, ernæring og matsvinn i et prosjekt rettet mot helse- og omsorgssektoren. Ansatte ved sykehjem og omsorgsboliger med totalt 9 kjøkken har fått inspirasjon og påfyll gjennom fagdager i samarbeid med kokk fra Liantunet restaurant. De ansatte har også opprettet nye rutiner for oftere veiing og registrering av matsvinn.

Kommunen rapporterer at den har redusert klimagassutslippene med 53,5 kg CO2 ekvivalenter pr pasient/beboer i året fra 2019 til 2021.

Kommunen melder at beboere og pårørende uttrykker begeistring for prosjektet. En ressursgruppe på tvers av avdelinger er opprettet for å holde det faglige trykket og engasjementet opp videre.