Klimasats-prosjekt

Reduksjon av matsvinn innen Helse og velferd

Fylke: Trøndelag
Søker: MALVIK KOMMUNE
Tilskudd: 845 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Sep 2021
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Malvik kommune har tatt aktivt grep for å høyne kompetansen på klimavennlig mat, ernæring og matsvinn i et prosjekt rettet mot helse- og omsorgssektoren. Ansatte ved sykehjem og omsorgsboliger med totalt 9 kjøkken har fått inspirasjon og påfyll gjennom fagdager i samarbeid med kokk fra Liantunet restaurant. De ansatte har også opprettet nye rutiner for å veie og registrere matsvinn.

Kommunen rapporterer at den har redusert klimagassutslippene med 53,5 kg CO2 ekvivalenter per pasient/beboer i året fra 2019 til 2021.

Kommunen melder at beboere og pårørende uttrykker begeistring for prosjektet. En ressursgruppe på tvers av avdelinger er opprettet for å holde det faglige trykket og engasjementet oppe videre.