Klimasats-prosjekt

Reduksjon av plast utenfor plastkretsløpet

Prosjektnavn: Reduksjon av plast utenfor plastkretsløpet
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE FORNEBUBANEN
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Avfall og deponi