Klimasats-prosjekt

Reduksjon av plast utenfor plastkretsløpet

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE FORNEBUBANEN
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jul 2019 - Des 2019
Type tiltak: Avfall og deponi
Søknad:
Tilsagn: