Klimasats-prosjekt

Redusere massetransport, mer utslippsfri transport

Prosjektnavn: Redusere massetransport, mer utslippsfri transport
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE FORNEBUBANEN
Tilskudd: 4 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass

Større byggeprosjekter har store klimagassutslipp knyttet til massetransport. Oslo kommune ved Fornebubanen har startet arbeidet med å kartlegge og iverksette tiltak for å redusere massetransporten og øke andelen utslippsfri transport.

Anbefalte tiltak

Kommunen har identifisert en rekke tiltak som vil redusere klimagassutslippet fra anleggsplassen:

  • fremme lokal gjenbruk av masser
  • bruke utslippsfrie løsninger, maskiner og kjøretøy
  • inkludere krav til klimagassreduksjon i kontrakter

Kommunen skulle også se på muligheten for å frakte mest mulig med lektertransport. Det lar seg ikke gjøre, da reguleringen tar for lang tid.

Relevante lenker