Klimasats-prosjekt

Redusere massetransport, mer utslippsfri transport

Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE FORNEBUBANEN
Tilskudd: 4 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Større byggeprosjekter har store klimagassutslipp knyttet til massetransport. Oslo kommune ved Fornebubanen har startet arbeidet med å kartlegge og iverksette tiltak for å redusere massetransporten og øke andelen utslippsfri transport.

Anbefalte tiltak

Kommunen har identifisert en rekke tiltak som vil redusere klimagassutslippet fra anleggsplassen:

  • fremme lokal gjenbruk av masser
  • bruke utslippsfrie løsninger, maskiner og kjøretøy
  • inkludere krav til klimagassreduksjon i kontrakter

Kommunen skulle også se på muligheten for å frakte mest mulig med lektertransport. Det lar seg ikke gjøre, da reguleringen tar for lang tid.

Anleggsnære deponier

På Fornebu er det et lokalt gjenvinningsanlegg. Anlegget tar imot masser, bearbeider disse og selger massene videre, eller benytter de i egne prosjekter. Fornebubanen har inngått en avtale om å levere rene masser fra prosjektet.

Ved å bruke dette anleggsnære gjenvinningsanlegget har transportavstanden blitt redusert betraktelig.

I prosjektet jobbes det også med å redusere transporten og gjøre den utslippsfri med elektriske lastebiler og bruk av biogass. 

Relevante lenker