Klimasats-prosjekt

Redusere matsvinn ved Haugesund kommunes institusjoner

Fylke: Rogaland
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Des 2019
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Haugesund kommune ønsker å redusere matsvinnet og fremme klimavennlig mat i helseinstitusjonene. Kommunen har gjennomført spørreundersøkelser og plukkanalyser. Matsvinnet kan reduseres ved å blant annet justere porsjonsstørrelsene.

Relevante lenker