Klimasats-prosjekt

Redusere matsvinn ved Haugesund kommunes institusjoner

Prosjektnavn: Redusere matsvinn ved Haugesund kommunes institusjoner
Fylke: Rogaland (N)
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Mat

Haugesund kommune ønsker å redusere matsvinnet og fremme klimavennlig mat i helseinstitusjonene. Kommunen har gjennomført spørreundersøkelser og plukkanalyser. Matsvinnet kan reduseres ved å blant annet justere porsjonsstørrelsene.

Relevante lenker