Klimasats-prosjekt

Redusere matsvinn i helse- og omsorg

Fylke: Viken (N)
Søker: LIER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Jan 0001
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn: