Klimasats-prosjekt

Redusere matsvinn i helse- og omsorg

Prosjektnavn: Redusere matsvinn i helse- og omsorg
Fylke: Viken (N)
Søker: LIER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Mat