Klimasats-prosjekt

Redusere matsvinn i Voss

Fylke: Vestland
Søker: VOSS KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2020
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: