Klimasats-prosjekt

Redusert avfallstransport med smarte søppeldunker

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 3 700 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jul 2019 - Sep 2022
Type tiltak: Avfall og deponi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune ønsker å redusere klimagassutslippene ved innsamling av avfall fra kommunale søppeldunker.

Smarte søppeldunkter og elektrisk avfallsbil

Tiltaket er todelt. Kommunen vil kun tømme dunkene ved behov, og har som mål å bytte ut to dieseldrevne avfallsbiler med én elektrisk en.

Kommunen har planer om å skifte ut 300 søppeldunker med smarte varianter som komprimerer avfall og signaliserer når de er fulle. I 2022 har kommunen utplassert 150 smarte avfallsdunker, og flere avfallsdunker er bestilt.

Mindre utslipp og mindre forsøpling

Så langt i prosjektet har kommunen redusert utslippene med 8,8 tonn CO2-ekvivalenter, men forventer å øke utslippskuttene fremover.

I tillegg til mindre klimagassutslipp, opplever kommunen mindre forsøpling i gatene. For det første er dunkene lukket, slik at ikke fugler kan hente ut søppel. For det andre kan kommunen se bruken av søppeldunkene i sanntid, og flytte dunkene dit det er størst behov.

Relevante lenker