Klimasats-prosjekt

Redusert matsvinn – oppfølging og implementering

Fylke: Vestfold
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Aug 2020
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sandefjord reduserte matsvinn ved sykehjem. Kommunen utarbeidet nyttig veiledning for hvordan de ansatte kan håndtere restemat trygt for de eldre.