Klimasats-prosjekt

Redusert matsvinn – oppfølging og implementering

Prosjektnavn: Redusert matsvinn – oppfølging og implementering
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Mat

Sandefjord reduserte matsvinn ved sykehjem. Kommunen utarbeidet nyttig veiledning for hvordan de ansatte kan håndtere restemat trygt for de eldre.