Klimasats-prosjekt

Redusert matsvinn i Kristiansand kommune

Prosjektnavn: Redusert matsvinn i Kristiansand kommune
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE, BY- OG SAMFUNNSENHETEN
Tilskudd: 417 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Mat