Klimasats-prosjekt

Redusert matsvinn i Kristiansand kommune

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE, BY- OG SAMFUNNSENHETEN
Tilskudd: 417 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Des 2020
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: