Klimasats-prosjekt

Regenerativt landbruk, karbonlagring og jordhelse

Fylke: Vestland
Søker: VOSS KOMMUNE
Tilskudd: 60 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Des 2019
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn: