Klimasats-prosjekt

Regenerativt landbruk, karbonlagring og jordhelse

Prosjektnavn: Regenerativt landbruk, karbonlagring og jordhelse
Fylke: Vestland (N)
Søker: VOSS KOMMUNE
Tilskudd: 60 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Landbruk og skog