Klimasats-prosjekt

Region Ålesund

Prosjektnavn: Region Ålesund
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk