Klimasats-prosjekt

Regionalt plan- og klimanettverk for Vesterålen

Prosjektnavn: Regionalt plan- og klimanettverk for Vesterålen
Fylke: Nordland (N)
Søker: SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2019 og består av kommunene Sortland, Hadsel, Andøy, Bø, Øksnes og Lødingen. Målet for nettverket er kompetanseheving innen flere områder, blant annet transport, planlegging, klimabudsjett og energi.

Klimagrunnlag for hver kommune

I 2019 hadde nettverket mange samlinger, ansatte en felles ressurs, og lagde klimagrunnlag for hver kommune. Kunnskapsgrunnlaget, og et eksempel på klimagrunnlaget kan lastes ned under.