Klimasats-prosjekt

Rehabilitering Daleveien 24

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ØRSTA KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Okt 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ørsta kommune har rehabilitert et bygg og installert fjernvarme. Kommunen trekker frem grundig forarbeid og kompetanse på rehabilitering hos konsulent og entreprenør som viktige suksesskriterier.

Sammenliknet med et referansebygg har kommunen spart 224 tonn med klimagassutslipp ved å rehabilitere i stedet for å bygge nytt (se beregningene fra LCA under). I tillegg vil bruken av fjernvarme spare rundt 46 tonn klimagassutslipp over de neste ti årene.

Relevante lenker