Klimasats-prosjekt

Ressursformidler i Avfall Sør

Prosjektnavn: Ressursformidler i Avfall Sør
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 550 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Avfall og deponi, Sirkulær økonomi

Kristiansand har ansatt en ressursformidler som har arbeidet med ombruk og materialgjenvinning i ett år. I 2020 fikk kommunen Klimasats-støtte til å forlenge stillingen i ett år til.

Nye systemer for ombruk av materialer

Ressursformidleren har vært pådriver i mange prosjekter og aktiviteter, blant annet:

  • ombruk av bøker
  • materialgjenvinning av trevirke
  • sorteringshjelper (se lenke under)
  • nytt system for materialer til gjenbruk (se lenke under)
Relevante lenker