Klimasats-prosjekt

Ressurspark 2020 hovedprosjekt

Prosjektnavn: Ressurspark 2020 hovedprosjekt
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy