Klimasats-prosjekt

Ressurspark 2020 hovedprosjekt

Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Jan 0001
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: