Klimasats-prosjekt

Ridabu barnehage

Prosjektnavn: Ridabu barnehage
Fylke: Innlandet (N)
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt