Klimasats-prosjekt

Ridabu barnehage

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Aug 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: