Klimasats-prosjekt

Rommen avfallsdeponi – økt uttak deponigass

Prosjektnavn: Rommen avfallsdeponi – økt uttak deponigass
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN
Tilskudd: 190 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt

Oslo kommune har kartlagt deponigassproduksjonen i Rommen avfallsdeponi. Deponiet var Oslo sitt hoveddeponi i perioden 1959 - 1969. Kommunen ønsket å finne ut hvor stort potensialet er for å øke deponigassfangsten i det nedlagte deponiet.

Kommunen etablert syv prøvebrønner. Etterhvert ble prosjektet hindret framdrift på grunn av stor vannmetning i deponiet over lengre tid. Særlig var høsten 2020 en våt høst i Oslo.

Forprosjektet ga likevel indikasjon på at det er stadig potensial for å øke gassuttaket fra deponiet. Kommunen melder også at etablering av prøvebrønner er en enkel metode som er svært nyttig for å si noe om potensialet for økt gassproduksjon.