Klimasats-prosjekt

Rommen avfallsdeponi – økt uttak deponigass

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN
Tilskudd: 190 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Sep 2021
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Oslo kommune har kartlagt deponigassproduksjonen i Rommen avfallsdeponi. Deponiet var Oslo sitt hoveddeponi i perioden 1959 - 1969. Kommunen ønsket å finne ut hvor stort potensialet er for å øke deponigassfangsten i det nedlagte deponiet.

Kommunen etablert syv prøvebrønner. Etterhvert ble prosjektet hindret framdrift på grunn av stor vannmetning i deponiet over lengre tid. Særlig var høsten 2020 en våt høst i Oslo.

Forprosjektet ga likevel indikasjon på at det er stadig potensial for å øke gassuttaket fra deponiet. Kommunen melder også at etablering av prøvebrønner er en enkel metode som er svært nyttig for å si noe om potensialet for økt gassproduksjon.