Klimasats-prosjekt

Salten Hydrogennettverk

Fylke: Nordland
Søker: MELØY UTVIKLING KF
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Jun 2020
Type tiltak: Hydrogen, Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket består av kommunene Saltdal, Fauske, Steigen, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Sørfold, Hamarøy, Bodø og Beiarn. Målet er å legge til rette for samarbeid, og bidra til å realisere tiltak og prosjekter innen hydrogen i transportsektoren i regionen.

Regional verdikjede for hydrogen

Nettverket har funnet at det er mulig å etablere en komplett verdikjede for hydrogen Saltenregionen. De har også satt i gang et undervisningsopplegg om hydrogen og nye energiløsninger på Meløy videregående skole.