Hurtigbåtprogrammet

Samarbeidsmodell infrastruktur Indre Oslofjord

Fylke: Oslo
Søker: RUTER AS
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2019 - Okt 2021
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Oslo kommune har utredet en samarbeidsmodell for infrastruktur i Indre Oslofjord. Formålet med prosjektet var å utrede behovet for infrastruktur og skape sikkerhet for at kommende anbud for hurtigbåt kan stilles med krav om nullutslipp.

Kommunen har kartlagt tilgjengelig infrastruktur, lademuligheter, nettkapasitet, ansvarsmodeller for ladeinfrastruktur med mer. Prosjektet har gitt kommunen og Ruter en oversikt over muligheter og barrierer for etablering av energiinfrastruktur ved hurtigbåtanløpene. Se mer hva kommunen kom fram til i vedlagt prosjektrapport.