Klimasats-prosjekt

Samarbeidsmodell infrastruktur Indre Oslofjord

Prosjektnavn: Samarbeidsmodell infrastruktur Indre Oslofjord
Fylke: Oslo (N)
Søker: RUTER AS
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger

Oslo kommune har fått støtte til å utrede en samarbeidsmodell for infrastruktur i Indre Oslofjord. Formålet med prosjektet er å utrede behovet for infrastruktur og skape sikkerhet for at kommende anbud for hurtigbåt kan stilles med krav om nullutslipp.

Kommunen har kartlagt tilgjengelig infrastruktur, lademuligheter, nettkapasitet, ansvarsmodeller for ladeinfrastruktur med mer. Prosjektet har gitt kommunen og Ruter en oversikt over muligheter og barrierer for etablering av energiinfrastruktur ved hurtigbåtanløpene. Se mer hva kommunen kom fram til i vedlagt prosjektrapport.