Klimasats-prosjekt

Samarbeidsprosjekt for ladeinfrastruktur

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2021
Type tiltak: Lade annet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stavanger kommune har tilrettelagt for lading av elbiler i borettslag og sameier der det var ekstra utfordrende. Borettslagene har selv finansiert ladepunktene.

Over 400 ladepunkter er etablert

Kommunen har sammen med nettleverandør oppgradert strømnettet i seks borettslag og sameier for å gjøre det mulig å etablere ladepunkter. De aktuelle boligselskapene har etablert 400 ladepunkter.

Stort samarbeidsprosjekt

Prosjektet ble planlagt som en del av kommunens egen støtteordning til elbillading i borettslag og sameier. Sammen med nettleverandør og boligselskapene har kommunen jobbet med å nå ut til borettslag og sameier i media og på informasjonsmøter. Over 200 representanter fra borettslag og sameier var tilstede på første informasjonsmøte.

I tillegg har kommunen og samarbeidspartnerne deltatt på årsmøter i de ulike borettslagene og sameiene. Dette har vært veldig viktig for å formidle informasjon om elbillading, prosjektet og støtteordningen.

Egen elbilrådgiver

Stavanger kommune fikk i 2018 og 2019 Klimasats-støtte til å ansette en elbilrådgiver for borettslag og sameier (se lenke under). Rådgiveren har også bidratt inn i dette prosjektet.

Relevante lenker