Klimasats-prosjekt

Sentrale mottaksanlegg for overskuddsmasser

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 2 850 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Aug 2022
Type tiltak: Avfall og deponi, Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Rogaland fylkeskommune har forberedt etablering av ett eller flere sentrale mottaks- og gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser fra bygg- og anleggsprosjekter.

Ikke noe sentralt mottaksanlegg enda

Sentrale anlegg vil kunne kutte klimagassutslipp ved å redusere transportavstander og fremme gjenbruk og gjenvinning av masser.

Det er enda ikke etablert et sentralt mottaksanlegg for gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmasser. Fylkeskommunen mener likevel prosjektet har ført til at gjenbruk har kommet på dagsorden.

Nyttig kunnskapsgrunnlag og gode hjelpemidler

Resultatene fra prosjektet har gitt fylkeskommunen en oversikt over hva som må til for å øke gjenbruk av overskuddsmasser. Byggebransjen har også fått en rekke hjelpemidler for å komme i gang med en slik etablering.

Videre vil fylkeskommunen bruke resultatene som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med overskuddsmasser. Plan-, miljø-, og samfunnsavdeling og samferdselsavdelingen har også fått et tettere samarbeid gjennom prosjektet.

Relevante ressurser