Klimasats-prosjekt

Simulator i transportopplæring ved vgs.

Fylke: Innlandet
Søker: OS VIDAREGÅANDE SKULE
Tilskudd: 800 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2021
Type tiltak: Holdning og undervisning, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Os videregående skole fikk i 2019 støtte fra Klimasats til å kjøpe inn en simulator til transportopplæring. I løpet av prosjektet gikk Os videregående skole ut, og Solør videregående skole gikk inn i stedet.

Simulator erstatter dieselmaskiner

Solør videregående skole har kjøpt inn tre simulatorer fra Tenstar Simulation, og satt opp programmer for ulike kjøretøy til anlegg, bil og truck.

Klimagevinsten i prosjektet er reduserte kjøretimer med dieseldrevne kjøretøy, mindre materielle skader og lengre levetid på utstyr. 

Positive erfaringer

Gjennom det siste året har skolen fått prøvd utstyret, særlig kjøring med truck og lastebil. Erfaringene er positive, og skolen har kjøpt inn flere simulatorer etter prøveprosjektet. 

Elevene kan gjøre mange ulike øvelser i simulatoren, og de får mye raskere progresjon når de skal ut å kjøre faktiske maskiner. De ulike øvelsene er for eksempel rygging, bruk av spaker, erfare hvor et veltepunkt er på en truck med last, osv.