Klimasats-prosjekt

Sirkulære bygg – piloter fase 2

Fylke: Oslo
Søker: FUTUREBUILT
Tilskudd: 2 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

FutureBuilt har utviklet kriterier for sirkulære bygg som er testet i flere pilotbygg.

Kriterier for sirkulære bygg

Som del av Klimasats prosjektet Sirkulære bygg fase 1, ble det utviklet kriterier for sirkulære bygg i to versjoner (1.0 og 2.0). Basert på erfaringer fra dette prosjektet er nå kriteriene videreutviklet i en versjon 3.0. 

Kriteriene setter en standard for hva det vil bety å bygge sirkulært, og er å betrakte som en frivillig bransjestandard som forskutterer framtidige offisielle standarder og gir innspill til regelverksutvikling. Kriteriene er åpent tilgjengelig og mulig å bruke for alle som ønsker. For FutureBuilt forbildeprosjekter som ønsker å være sirkulære pilotprosjekter er det kriteriene som angir ambisjonsnivået.

Det er også utviklet et regneverktøy og en framskrivningskurve, der kravene til sirkularitet er hevet år for år fram mot 2050. Kravsnivået tar sikte på en mer eller mindre fullsirkulær byggenæring i 2050.

Seminarer

Det er gjennomført flere arrangementer som en del av prosjektet. Her er et utvalg.

Flere piloter

Prosjektet har jobbet med sirkulære strategier i følgende forbildeprosjekter: 

  • Powerhouse Pilar, Fredrik Selmers vei 5 i Oslo (Skanska)
  • Eikhaugen i Drammen (Ragn‐Sells)
  • Sirkulær ressurssentral i Oslo (Pådriv/Statsbygg)
  • Romsås kulturhus i Oslo (Oslo kommune)
  • Christian Kroghs gate 2 i Oslo (Entra)
  • Vollsveien 9‐11 i Bærum (Mustad Eiendom)
  • Trekanten i Asker (CityCon)
  • Kristian Augustgate 13 (Entra)
  • Kristian Augustgate 23 (Höegh Eiendom)

Les mer om forbildeprosjektene i sluttrapporten og på FutureBuilts nettsider.

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren. Programmet ble etablert i 2010 og var ment å vare i ti år. Etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0.