Klimasats-prosjekt

Sirkulære bygg – piloter fase 2

Fylke: Viken (N)
Søker: FUTUREBUILT
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

FutureBuilt, et forbildeprogram eid av Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommuner, har utviklet kriterier for sirkulære bygg som de skal teste i enda flere pilotbygg.

Kriterier for sirkulære bygg

Som del av Klimasats prosjektet Sirkulære bygg fase 1, ble det utviklet kriterier for sirkulære bygg i to versjoner (1.0 og 2.0). Basert på erfaringer fra dette prosjektet blir nå kriteriene videreutviklet i en versjon 3.0. Dette arbeidet pågår, og planen er å lansere reviderte kriterier tidlig i 2023. Disse kriteriene vil nå også omfatte en sirkuiaritetsindikator for «måling» av et byggs grad av sirkularitet, samt dynamiske og gradvis skjerpede kriterier som peker framover mot et helsirkulært samfunn i 2050.

Flere piloter

Prosjektet jobber med sirkulære strategier i følgende forbildeprosjekter: Fredrik Selmers vei 5 i Oslo (Skanska), Eikhaugen i Drammen (Ragn Sells), Sirkulær ressurssentral i Oslo (Pådriv/Statsbygg), Romsås nærmiljøsenter i Oslo (Oslo kommune), Christian Kroghs gate 2 i Oslo (Entra), Nedre Sem gård i Asker (Asker kommune), Vollsveien 9‐11 i Bærum (Mustad Eiendom), Trekanten i Asker (CityCon), Ski Vest ungdomsskole i Nordre Follo (Nordre Follo kommune), Energihuset i Lillestrøm (Akershus Energi/OBOS). 

Spredning av erfaringer

Det er i 2022 gjennomført to DEL&LÆR arrangementer. Dette er hybride frokostmøter/webinarer (fysisk/digitalt) med påfølgende workshops. Det første omfattet presentasjon og drøfting av erfaringer og løsninger fra pågående pilotprosjekter. Det andre omfattet presentasjon og drøfting av ulike fysiske og digitale løsninger og plattformer for kartlegging, systematisering og formidling av brukte byggevarer.

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren. Programmet ble etablert i 2010 og var ment å vare i ti år. Etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0.