Klimasats-prosjekt

Sirkulære bygg – piloter fase 2

Prosjektnavn: Sirkulære bygg – piloter fase 2
Fylke: Viken (N)
Søker: FUTUREBUILT
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg

FutureBuilt, et forbildeprogram eid av Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommuner, har utviklet kriterier for sirkulære bygg som de skal teste i enda flere pilotbygg.

Status 2021: Flere aktuelle piloter 

Prosjektet har blitt noe forsinket, men i 2021 er det flere bygg og områder som kan være aktuelle sirkulære piloter. Les mer i delrapporten under.

  • Bærum kommune har signert intensjonsavtale med FutureBuilt for området Flytårnet på Fornebu. Dette er et større område som skal utvikles for boliger og offentlige formål.
  • FutureBuilt har inngått avtale med Skanska om å bruke Fredrik Selmers vei 5 i Oslo som en sirkulær pilot. Dette er et stort kontorbygg der eksisterende bygningsmasse skal rehabiliteres og det skal bygges et nytt påbygg på toppen.
  • FutureBuilt har inngått avtale med Sirkulær ressurssentral i regi av Resirqel som en innovasjonspilot. Dette er et ombrukstelt fra regjeringskvartalet som nå er satt opp på Hasle i Oslo. 

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren. Programmet ble etablert i 2010 og var ment å vare i ti år. Etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0.

Relevante lenker