Klimasats-prosjekt

Skibuss til trening

Prosjektnavn: Skibuss til trening
Fylke: Viken (N)
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Reisevaner