Klimasats-prosjekt

Skibuss til trening

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Avlyst
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn: