Klimasats-prosjekt

Skisse- og forprosjekt for helsetun/helsehus

Prosjektnavn: Skisse- og forprosjekt for helsetun/helsehus
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: RINDAL KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt