Klimasats-prosjekt

Skisse- og forprosjekt for helsetun/helsehus

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: RINDAL KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Jun 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: