Klimasats-prosjekt

Skisse- og forprosjekt for helsetun/helsehus

Fylke: Trøndelag
Søker: RINDAL KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Jun 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Rindal kommune ønsket å utrede klimavennlige løsninger i byggeprosjektet for helsetunet.

Prosjektet ble utsatt og kommunen kunne ikke levere innen fristen for støtte.