Klimasats-prosjekt

Slambehandling i Larvik kommune

Fylke: Vestfold
Søker: LARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Des 2020
Type tiltak: Avfall og deponi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kunnskapsgrunnlag for slambehandling i kommunen hvor klimatiltak ved transport og utnyttelse av biogass ble utredet.