Klimasats-prosjekt

Slambehandling i Larvik kommune

Prosjektnavn: Slambehandling i Larvik kommune
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: LARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Avfall og deponi

Kunnskapsgrunnlag for slambehandling i kommunen hvor klimatiltak ved transport og utnyttelse av biogass ble utredet.