Klimasats-prosjekt

Smarte bygg i Bærum

Prosjektnavn: Smarte bygg i Bærum
Fylke: Viken (N)
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt