Klimasats-prosjekt

Smarte bygg i Bærum

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Aug 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: