Klimasats-prosjekt

Sogn og Fjordane og Klimapartnar Vestland

Fylke: Vestland
Søker: SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Okt 2020
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: