Klimasats-prosjekt

Sør-Helgeland plan- og klimanettverk

Fylke: Nordland
Søker: BRØNNØY KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Jan 2020
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: