Klimasats-prosjekt

Standard for klimavennlige samferdselsanskaffelser

Fylke: Nordland
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Avlyst
Type tiltak: Anskaffelser, Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn: