Klimasats-prosjekt

Støtte til innkjøp av ti elsykler

Fylke: Vestland
Søker: BYBANEN UTBYGGING - HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 147 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Okt 2020
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:

Bybanen Utbygging ved Vestland Fylkeskommune har gått til anskaffelse av ni vanlige elektriske sykler og en elektrisk transportsykkel. Syklene er ment for ansatte og har blitt plassert ut på på flere ulike lokasjoner; Bybanen Utbygging, Hyssingen produksjonsskole, Årstad Tannklinikk og Knarvik VGS.

For syklene ved Bybanen Utbygging har Fylkeskommunen erfart at syklene blir brukt regelmessig, og at syklene bidrar positivt både med tankte på klimagassutslipp og helse. Som en signaleffekt av prosjektet har en av de store entreprenørene i prosjektet Bybanen Utbygging gått til anskaffelse av egne elektriske sykler for sine ansatte.

Relevante lenker