Klimasats-prosjekt

Strategi for grønn mobilitet

Fylke: Akershus
Søker: LIER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Avlyst
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn: