Klimasats-prosjekt

Strategi for grønn mobilitet

Prosjektnavn: Strategi for grønn mobilitet
Fylke: Viken (N)
Søker: LIER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Transportplanlegging