Klimasats-prosjekt

Sunnmørskommunenes klima- og energinettverk

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ØRSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Jan 2020
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: