Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell på Landmannstorget

Fylke: Telemark
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 790 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Jun 2021
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Skien kommune har bygget et sykkelhotell ved kollektivknutepunktet Landmannstorget. Prosjektet er en videreføring av et forprosjekt kommunen fikk Klimasats-støtte til i 2017, der de utredet mulighetene for et sykkelhotell. Se lenke til forprosjektet nedenfor.

Sikker sykkelparkering er et klimatiltak

Sikker sykkelparkering ved kollektivknutepunkt kan bidra til at flere velger sykkel, elsykkel og kollektiv. Et sykkelhotell legger dermed til rette for mindre bilkjøring, og reduserte klimagassutslipp fra transport. Sykkelhotellet vil være gratis å bruke ut 2021.

  • Det er plass til 40 sykler i stativ over to etasjer, og fem spesialsykler.
  • Sykkelhotellet opereres med Bikely mobilapp, som også brukes på sykkelparkeringer andre steder i kommunen.
  • Det er varmekabler i sykkelhotellet som sikrer isfri adkomst hele vinteren.
  • Sykkelhotellet er belyst både på utsiden og innsiden, slik at anlegget oppleves som trygt å bruke.
  • Det er satt opp et mekkepunkt for enkle reparasjoner i tilknytning til sykkelhotellet.
Relevante lenker